søndag den 27. november 2016

På baggrund af at Skats og Statens Advokat Kammeradvokaten nu i en diger rapport om skandalen
om Skats nu skrottede inddrivelsessystem EFI, har konkluderet at ca. 320.000 fordringer i skats
70 milliarder store debitormasse er forældet, tilbyder vi nu såvel borgere som virksomheder
hjælp med afklaring af hvorvidt gæld til skat og andre offentlige myndigheder, som skat foretager
inddrivelse for er forældet.

Læs mere her:

http://kgn.dk/er-din-skattegaeld-foraeldet/

Ingen kommentarer:

Send en kommentar