søndag den 27. november 2016

På baggrund af at Skats og Statens Advokat Kammeradvokaten nu i en diger rapport om skandalen
om Skats nu skrottede inddrivelsessystem EFI, har konkluderet at ca. 320.000 fordringer i skats
70 milliarder store debitormasse er forældet, tilbyder vi nu såvel borgere som virksomheder
hjælp med afklaring af hvorvidt gæld til skat og andre offentlige myndigheder, som skat foretager
inddrivelse for er forældet.

Læs mere her:

http://kgn.dk/er-din-skattegaeld-foraeldet/

torsdag den 10. november 2016

Ny præsident i USA giver nye muligheder for fremgang over hele kloden

Nu da Donald Trump er valgt som ny præsident i USA åbner der sig en verden af helt nye muligheder.

Særligt hvis Donald Trump er klog nok til at tage ved lære af en af de mest populære præsidenter
USA nogensinde har haft nemlig Ronald Reagan.

Så skal det hele nok gå godt, på trods af mange skræmmescenarier der har været fremført i medierne.